Pernah ada satu hari yang bernilai 24 jam dalam hidupku. Pernah juga ada hari yang bernilai 30 jam dalam hidupku. 20 jam, 24 jam lagi, 19 jam. Aaah…

Tetapi bersamamu tidak pernah ada lagi satu hari yang bernilai itu. Tidak ada sekat pembatas buatan ahli-ahli purbakala yang boleh membagi-bagi waktuku dengan kamu. Satu hari adalah selamanya, satu hari adalah sepanjang hidupku dengan kamu. Satu hari adalah keegoisan kita untuk hidup bersama dan tidak peduli pada gunung yang menjulang, lembah yang menganga. Satu hari adalah aku ditambah kamu, dan cerita-cerita kita bersama.

Satu hari adalah aku, kamu, dan Dia yang beserta kita.

 

Yogakarta, April 2012

Advertisements